Belastingadvies

Op elk fiscaal terrein kunnen wij u terzijde staan, al dan niet in samenwerking met andere specialisten. Denk hierbij aan vragen op het gebied van schenkbelasting, erfbelasting, de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen etc.

 

Er kunnen redenen zijn om de rechtsvorm van uw onderneming te wijzigen. Wat zijn de fiscale gevolgen als u van eenmanszaak naar BV gaat, hoe komt u weer uit de BV e.d.

 

Ook als u het niet eens bent met een standpunt van de Belastingdienst dan kunt u een beroep doen op onze jarenlange fiscale kennis en ervaring.


Een bezwaarschrift of, indien daar aanleiding toe is, het instellen van beroep bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad, kunnen wij voor u verzorgen en begeleiden. In het verleden zijn door ons met succes procedures gevoerd op het gebied van omzet-, inkomsten-, vennootschapsbelasting en de WOZ.

 

Ook kunt u bij ons terecht voor advies op onderdelen van bijvoorbeeld uw belastingaangifte.

Net als in de gezondheidszorg kan ook op fiscaal terrein een ‘second opnion' problemen voorkomen en zekerheid verschaffen.  

 

Kantoor Koppen b.v. te Haarlem, uw partner op het gebied van belastingadviezen.