Jaarrekeningen

Na afloop van het boekjaar stellen wij de jaarrekening samen. De jaarrekening kan als basis dienen voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

De aangepaste jaarrekeningen voor de Kamer van Koophandel, uw bank en/of andere instanties worden ook door ons verzorgd.

 

De jaarrekening vloeit niet automatisch voort uit de gevoerde administratie. Op die administratie worden nog een aantal controles uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende correctie/aanvullingen geboekt.

Ook is over het algemeen aanvullende informatie vereist.