Loonadministratie

Voor uw medewerkers voeren wij de loonadministratie.


Aan de hand van de door u verstrekte gegevens worden maandelijks:

• de salarisberekeningen gemaakt en, indien gewenst, per e-mail aan

   u en uw medewerkers verzonden. 

• de aangifte loonheffingen verzonden aan de belastingdienst. 

• gegevens aan de ziekteverzuimverzekeraar doorgegeven e.d.

 

Uiteraard ontvangen uw medewerkers een jaaropgave.

Ook voor de loonadministratie maken wij gebruik van geavanceerde professionele programmatuur.

 

Kantoor Koppen b.v., partner voor uw loonadministratie in de Regio Haarlem.